Doanh nghiệp nộp hơn 44 tỉ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ giao “đất vàng” ở Nha Trang