Category: Doanh nghiệp

Anfin nhận vốn gần 5 triệu USD

Startup công nghệ tài chính về đầu tư chứng khoán Anfin vừa huy động được 4,8 triệu USD trong vòng Pre-Series A. Dẫn đầu vòng

Từ Sơn Garden City - Bất động sản vệ tinh Thủ đô thu hút nhà đầu tư
Khu đô thị Từ Sơn Garden City

Kinh doanh

Shophouse - Lợi thế tuyệt đối, tối đa kinh doanh
Shophouse - Lợi thế tuyệt đối, tối đa kinh doanh