Category: Quản trị doanh nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh

Quý cuối năm 2022, nhu cầu tuyển người mới của nhiều ngành như dệt may, xây dựng, tiếp thị, bán hàng giảm hơn 50%, theo