Tăng trưởng logistics chậm lại trong 5 tháng liên tiếp